Folketingskandidat igen

Så er jeg folketingskandidat for de næste 2 år, så må vi se om der kommer et valg i den periode. For at blive kandidat skal man lave et opstillingsgrundlag, som følger nedenfor. Det formelle krav var at det ikke måtte fylde mere end 2000 anslag. Det siger sig selv at man ikke kan skrive alverden på den plads, men til gengæld kan jeg så udbygge mine argumenter her på bloggen hen ad vejen. Det skal bemærkes at teksten er skrevet til SF’ere og kan virke indforstået.

Opstillingsgrundlag:

De socialistiske partier blev dannet ud fra ønsket om at udforme produktionen anderledes. Kunne arbejderne få en større andel af de skabte værdier og kunne arbejdet organiseres så det sled mindre på mennesker og miljø. I dag er vores politiske fokus væk fra værdiskabelsen i produktionen, men i stedet på omfordeling over skatten. Vi er skuffede over statens manglende evne til at optræde som bonus pater familias (den gode familiefar), der sørger for sine små børn. Vi producerer lange lister over folk der skal hjælpes, for derefter at beruse os i vores forargelse over dem som ikke vil være med til det ved at betale mere i skat. Det giver os nok stemmer fra de allerede frelste men ikke fra andre. Vi kender diskussionen fra medierne hvor regeringen altid siger at den bruger flere penge end den forrige regering. Det er ikke ved at følge det spor vi kommer i regering. Den store politiske udfordring i dag er heller ikke at drive det dertil hvor for få har for meget og færre for lidt. Vi har andre udfordringer hvis vi vil ændre udviklingen til det bedre:

  • Omkring ressourceforbruget, hvor alle bruger for meget og ingen for lidt.
  • På arbejdsmarkedet, hvor den højt besunge danske model er stendød indenfor det offentlige.
  • Omkring den teknologiske udvikling og på at komme ind i kampen om hvordan den skal udforme vores samfund. Sf’s forslag om grøn IT svarer til at vores mediepolitik handlede om at de nye fladskærms TV bruger for meget strøm. Der er brug for SF’ere i Folketinget som kender de faktiske forhold i IT-industrien.

Derud over kender jeg til forholdene i Forsvaret, hospitalssektoren, telecom og miljøområdet.

Jeg har parlamentarisk erfaring fra Indre Østerbro Bydelsråd, organisatorisk erfaring fra elev- gymnasie- og studenterråd. Siddet i bestyrelsen for SF-Østerbro, samt alt muligt andet.

Personalia:

43 år. Biolog fra KU, HD i Supply Chain Management fra CBS og studerende på ITU. Projektleder inden for miljø og IT i et engelsk rådgivende ingeniørfirma. Organiseret i IDA.

Tags:

Kommentarer er lukkede.